KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Ženklava (Sedlnice)
Tok: Sedlnice
Stanice: Ženklava (Sedlnice)
GPS: 49.57284°N, 18.10884°E
Obec: Ženklava
ORP: Kopřivnice
Kraj: Moravskoslezský
Hlásný profil kat. C je umístěn na hlavním silničním mostě v severní části obce nedaleko č. p. 57. Profil monitoruje hlídková služba obce a je vybaven automatickým přenosem dat s možností zasílání varovných sms zpráv. Obec dále varuje město Štramberk, které se nachází na toku pod obcí, a také ORP Kopřivnice. Provozovatelem hladinoměru je obec Ženklava.
Číslo hydrologického pořadí: 2-01-01-1091-0-00
Provozovatel stanice: Obec Ženklava
Příjemci varovných SMS zpráv:
předseda povodňové komise
místopředseda povodňové komise
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
110
II.SPA pohotovost
130
III.SPA ohrožení
160
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 4 x denně
III.SPA každé 3 hodiny
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: ANO
Centrum automatického sběru dat: http://www.hladiny.cz/
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.hladiny.cz/cz/#lvs#graph#42622#Zenklava-H
export evidenčního listu: 02.03.2024 05:16
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.