KATEGORIE:
C
EVIDENČNÍ LIST HLÁSNÉHO PROFILU
Hradec nad Svitavou (Svitava)
Tok: Svitava
Stanice: Hradec nad Svitavou (Svitava)
GPS: 49.7244680°N, 16.4824786°E
Obec: Hradec nad Svitavou
ORP: Svitavy
Kraj: Pardubický
Hlásný profil je umístěn nad mostem v obci Hradec nad Svitavou na mostku u č.p. 120. Správcem je obce Hradec nad Svitavou.
Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-0030-0-00
Provozovatel stanice: obec Hradec nad Svitavou
Poznámka:
wms_el_zabaged wms_el_hladinomer
Stupně povodňové aktivity (cm)
I.SPA bdělost
60
II.SPA pohotovost
100
III.SPA ohrožení
230
Četnost hlášení SPA
I.SPA min. 1x denně
II.SPA min. 2x denně
III.SPA min. 3x denně
Vodočetná lať: ANO
Přenos dat: ANO
SMS: NE
Naměřená data jsou dostupná na: https://www.spolecnamorava.cz/content/vip/app/detail.html#?objektId=eb7bea5f-6d2b-43ca-a769-2523ffc9e0e7&typObjektId=3
export evidenčního listu: 02.03.2024 04:22
Veškerá uváděná data jsou bez právní záruky.