Ochoz u Brna - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Neprůjezdná komunikace ve směru Brno Ochoz u Brna Ochoz u Brna Při přívalových srážkách může dojít k zaplavení komunikace III/37368 a části silnice II. třídy č. 383. Ochozský p. 1.7 mapa