Makov - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Makov - zneprůjezdnění silnice III/35835 Makov Makov u Litomyšle V případě vybřežení koryta Makovského potoka může dojít ke znemožnění průjezdu po silnici a je třeba využít objízdnou trasu. Makovský p. 6.1 mapa