Kelč - Dopravní omezení

Název omezení Obec Katastr Popis omezení Vodní tok Poloha [ř.km]
Silnice č. II/43913 v Komárovicích Kelč Komárovice Při průtocích Q20 může dojít k zaplavení komunikace pod zemědělským areálem v Komárovicích. Juhyně 5.8 mapa
Silnice u Mlýnů Kelč Kelč Kelč-Staré Město Vlivem průtoků Q100 může dojít k zaplavení komunikace na jihu města u Mlýnů Kelč. Juhyně 7.8 mapa