Dolní Morava - Dopravní objížďky

Název objízdné trasy Popis objízdné trasy Obec Katastr
Trasa přes Červený potok a Horní Lipku Vzhledem k charakteru silniční sítě na území obce Dolní Morava, kdy ji tvoří pouze jedna páteřní komunikací, vedoucí přes Dolní Moravu, je možná úniková trasa vedoucí přes Červený Potok a Horní Lipku s napojením v Horní Moravě Dolní Morava Dolní Morava mapa