Povodňový plán obce BudislavDůležité kontakty

Tato kapitola obsahuje následující neveřejné informace:
  • Hlásná a hlídková služba
  • Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky
  • Zabezpečení evakuace
  • Zásobování
Některé údaje jsou NEVEŘEJNÉ a jsou dostupné pouze autorizovaným uživatelům. Přístup vyřizuje správce aplikace dle stanovených pravidel.

Hlásná a hlídková služba

Kontakty na osoby zajišťující hlásnou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.3)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon Mobil (neveřejný)
Luboš Šplíchal starosta 603 354 241,
461 638 115
 
Miloš Rejman místostarosta 737 002 528

 

Kontakty na osoby zajišťující hlídkovou povodňovou službu (dle kapitoly 3.5.4)

Jméno a příjmení Funkce (v rámci obce) Adresa (neveřejná) Telefon
Miloš Rejman místostarosta 737 002 528
Petr Melša zaměstnanec obce 737 014 384

 

Dostupné záchranné a zabezpečovací technické prostředky a materiální prostředky

Subjekty poskytující technické a materiální prostředky k provádění záchranných a zabezpečovacích prací

Subjekt Typ techniky Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obec Budislav Cisternová CAS MERCEDES-BENZ ATEGO,
Mitsubishi Pajero,
Motorová pila,
Plovoucí čerpadlo,
Benzínový generátor,
Ponorné čerpadlo
Budislav 240 Martin Heger – velitel 777 979 788

 

Zabezpečení evakuace

Místa evakuace, náhradního ubytování a stravování evakuovaných osob na území obce Budislav

Místo Typ Adresa Kontaktní osoba Telefon Ubytovací kapacita Stravovací kapacita
Kulturní dům Krčma Shromaždiště a nouzové ubytování a stravování Budislav 22 Miloš Rejman 737 002 528 150 200

 

Zásobování

Subjekty zajišťující nouzové zásobování potravinami

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
Obchůdek u hasičů Budislav 240 Kateřina Mlejnková 731 416 952

 

Subjekty zajišťující nouzové zásobování pitnou vodou

Subjekt Adresa Kontaktní osoba Telefon
VHOS Moravská Třebová Nádražní 1430/6, 57101 Moravská Třebová Jiří Fogl 702 162 286