Ochoz u Brna - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Ochoz u Brna - za fotbalovým hřištěm Ochoz u Brna Ochoz u Brna Ohroženo bleskovou povodní z Moravského krasu. Kritický bod 41504442: průměrný sklon 9,717 %, podíl orné půdy 32,654 % a plocha povodí 712,880 ha. J mapa
Ochoz u Brna - západ intravilánu Ochoz u Brna Ochoz u Brna Přítok přívalových vod z přilehlých polí. Ohroženy objekty č. p.: 294 a 295. V mapa