Kuřim - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Kuřim - ulice Dlouhá Kuřim Kuřim Přítok přívalových vod z přilehlého pole směrem na ulici Dlouhá. Kritický bod 41501560: průměrný sklon 13,782 %, podíl orné půdy 64,935 % a plocha povodí 155,790 ha. JV mapa