Kořenec - Místa ohrožená přívalovou povodní

Název Obec Katastr Popis Směr
Kořenec - Za větřákem a Březina Kořenec Kořenec Splachy materiálu z hospodářsky využívaných pozemků a koncentrace povrchového odtoku v bezejmenném přítoku Kořeneckého p. SZ mapa
Kořenec - u golfového hřiště Kořenec Kořenec Koncentrace povrchového odtoku na polní cestě v lokalitě u golfového hřiště. JZ mapa
Kořenec - Nad průmyslovým areálem Kořenec Kořenec Koncentrace povrchového odtoku a následné splachy materiálu z hospodářsky využívaných pozemků nad průmyslovým areálem. JJZ mapa
Kořenec - Kořeňáky Kořenec Kořenec Koncentrace povrchového odtoku a následné splachy materiálu z hospodářsky využívaných pozemků v lokalitě Kořeňáky. SV mapa
Kořenec - Čtvrtě Kořenec Kořenec Koncentrace povrchového odtoku a následné splachy materiálu z hospodářsky využívaných pozemků v lokalitě Čtvrtě. JJZ mapa